Spring naar de inhoud

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden van www.maak-plaats.be

Algemene voorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden gaan uit van Trui Lagae, met adres te Nekkersputstraat 72, 9000 Gent, België, met KBO/BTW nummer 0719.442.169, verder genoemd “Trui”. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u onderhavige gebruikersvoorwaarden.

Inhoud van deze website

Trui streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud op deze website (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Aldus sluit Trui uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie of de ongeschiktheid voor specifieke casussen. Trui behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

Werking van deze website

Daarenboven streeft Trui naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Trui kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. Trui kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom

Trui behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, op alle inhoud (tekst, afbeeldingen etc.) van deze website. Aldus kan deze geenszins worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Trui .

Aanpassingen

Trui behoudt het recht onderhavige gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Het is dus aangewezen deze periodiek te bekijken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze gebruikersvoorwaarden. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken van het arrondissement Gent.

Contact Maak plaats

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze gebruikersvoorwaarden? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar trui@maak-plaats.be. Trui streeft ernaar u binnen 3 werkdagen te antwoorden.